Marviu a Facebook

inici | informació general i avís legal

7 DE PEIX, SL
Estel, 38 3º 2ª
43870 Amposta (Tarragona)
CIF B43997253
Tel. 00 34 675 758 883

Societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona. Tomo 2522, Foli 103, Full 40847, Inscripció 1ª.

Aquest lloc web sol·licita dades de caràcter personal: nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, etc. per a poder-nos posar en contacte després d'una petició d'informació per part del propi usuari. 7 DE PEIX, SL garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de mesures de tipus tècnic i organitzatiu que asseguren la seguretat d'aquestes dades. D'acord amb la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'usuari té el dret de cancel·lació, recetificació o oposició sobre les seves dades.

Està prohibit l'ús dels continguts que siguin propietat de 7 DE PEIX, SL per a finalitats o mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials.

Al web poden aparèixer enllaços a altres webs dels que 7 DE PEIX, SL no es responsabilitza del contingut ni de les polítiques de privacitat d'aquests. 7 DE PEIX, SL no serà responsable de danys, costos, pèrdues i imprevistos que puguin produir-se per accedir a aquest web.

Estel, 38 3er. 2a. | 43870 AMPOSTA (Tarragona) | Tel. 00 34 628 79 29 66 | correu-e | info i avís legal